tuina massage

tuina massage

Onder tuina massage vallen verschillende massagetechnieken die in een behandeling toegepast kunnen worden.

Xinrén biedt u:

  • tuina massage
  • An Shen massage
  • cupping
  • bamboemassage 
  • guasha

Kijkt u voor een nadere beschrijving van deze massagetechnieken bij de submenu’s die onder het kopje tuina massage op deze website beschreven staan.