contact

Als u een afspraak wilt maken en/of meer informatie wilt over de behandelingen kunt u contact opnemen met:

Sonja Zeinstra van Xinrén acupunctuur en Tuina massage Mijdrecht

tel: 06-49391313 of info@xinrenacupunctuur.nl

Het bezoekadres is Jade 6, 3643 AD in Mijdrecht.

Openingstijden: woensdag en donderdag van 9:00 – 21:00. Op vrijdag van 9:00 tot 18:00.

 

Xinrén acupunctuur en Tuina massage KvK: 81367783

Aangesloten bij beroepsvereniging VBAG onder lidmaatschapsnummer: 22111008 in de werkvorm Oosterse geneeskunde met

als hoofdtherapie Acupunctuur en ingeschreven in het RBCZ register.

Het is verstandig om goed in uw polisvoorwaarden te kijken of acupunctuur vergoed wordt.

De cliënt kan voor klacht- en tuchtrecht terecht bij: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Wet op privacy:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO). Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en eventueel gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik waarborg uw privacy. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens, en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens
  • als uw behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier
  • een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van persoonlijke gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.